De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 16 maart 2023.  Hieronder een kort verslag van wat de raad heeft besproken en besloten.

Toekomstbestendig wonen

De lening 'Stimuleringsfonds Toekomstbestendig Wonen Gelderland' is voor particuliere woningeigenaren. Door deze lening kunnen zij meer duurzame energie opwekken en krijgen zij een lagere energierekening. Ook kunnen ze met de lening asbestdaken vervangen en langer in hun eigen huis blijven wonen. De raad is in 2019 akkoord gegaan met deelname aan het  Stimuleringsfonds. Door de hoge energieprijzen is het aantal leningen de afgelopen periode flink toegenomen. Woningeigenaren lenen vaker voor een dure investering, zoals een warmtepomp. Het potje van het fonds raakt daarom leeg. De raad is gevraagd het budget aan te vullen met 1,5 miljoen euro. De raad ging akkoord met dit voorstel. Zo kunnen er weer leningen worden gegeven. Het risico voor de gemeente is klein. Van alle leningen die uitstaan bij de gemeente is er maar bij één een betalingsachterstand.

Overige genomen besluiten

Tijdens de vergadering heeft de raad de volgende besluiten genomen:

  • Aanvullend budget voor sanering zoutloods Millingen;
  • Bommenregeling 2023;
  • Verruiming vermogensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
  • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2023-2026 vastgesteld;
  • Bekrachtigen geheimhouding reacties betrokkenen op Hoffmann-rapport;
  • Vaststellen bestemmingsplan Groen Groesbeek;
  • Motie CDA over tijdelijke woningen aan de Cranenburgsestraat verworpen: 2 voor en 21 tegen.

Frank van Caspel (37) uit Berg en Dal is benoemd tot carrousellid van GroenLinks. De carrousel bereidt de besluitvorming van de raad voor. Frank is in het dagelijks leven docent filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wij feliciteren Frank met zijn benoeming en wensen hem veel succes als carrousellid!

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan alle vergaderstukken. U vindt de vergaderstukken ook via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam 'bergendal'. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei 'burger'.

De laatste informatie over de gemeenteraad vindt u ook via Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link)

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 13 april 2023.