De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde digitaal op 17 juni 2021. Hieronder vertellen we wat meer over twee onderwerpen die op de agenda stonden. Namelijk de herontwikkeling van de Schoollocatie in Millingen en de Omgevingsvisie. 

Voordat de vergadering begon werd Martijn Schmiermann (PvdA) toegelaten tot raadslid van de gemeente Berg en Dal. Hij volgt fractievoorzitter Lesley Albers tijdelijk op. Zij heeft zwangerschapsverlof en keert in oktober weer terug in de raad.

Verder bouwen in Millingen aan de Rijn

Vlakbij het centrum van Millingen aan de Rijn, ligt de zogeheten ‘Schoollocatie’. Voor de herontwikkeling van deze locatie zijn in het verleden al 2 fasen afgerond. De gemeente wil nu verder met fase 3: de bouw van 26 sociale huurwoningen voor senioren, waarvan drie rolstoeltoegankelijke woningen. Het CDA diende bij dit onderwerp een wijziging op het voorstel (een amendement) in. De fractie stelde voor om mee te werken aan het plan, maar wel onder voorwaarden. Er moet meer aandacht zijn voor onder andere de verkeersveiligheid, het participatietraject, de situering van het gebouw en de uitstraling. De raad ging hier mee akkoord. De planning is dat er in 2022 met de bouw gestart kan worden en dat dit in 2023 klaar is. 

Omgevingsvisie: hoe moet Berg en Dal er in de toekomst uit zien?

De verwachting is dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. Dit was aanvankelijk 1 januari 2022, maar de datum van inwerkingtreding is onlangs verplaatst. De Omgevingswet vervangt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, natuur en erfgoed). Iedere gemeente is verplicht om in 2025 een Omgevingsvisie te hebben. Met een Omgevingsvisie bepalen we samen hoe de gemeente er in de toekomst uit moet komen te zien. Een startnotitie is de eerste stap naar de Omgevingsvisie. Hierin worden de kaders (richtingen) voor de inhoud en het proces gegeven. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken hoe inwoners bij dit hele proces betrokken kunnen worden. De raad ging unaniem akkoord met de startnotitie. Via twee amendementen vroeg GroenLinks aandacht voor de Euregio Rijn-Waal en toegankelijkheid in de openbare ruimte. Beide amendementen werden met een grote meerderheid aangenomen. 

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

    Aankoop perceel aan de Derdebaan 7 in Groesbeek (voorheen militair terrein);
    Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Berg en Dal vastgesteld;
    Ingestemd met de jaarstukken van de diverse gemeenschappelijke regelingen (bv. GGD, ODRN en VRGZ).

Aan het einde van de vergadering werd Xander Bardie (46) uit Beek benoemd tot carrousellid van GroenLinks. Xander is als ZZP-er werkzaam als trainer en coach sociale en communicatieve vaardigheden.

Meer zien en lezen?

U kunt de raadsvergadering per agendapunt terugkijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor ‘Berg en Dal’. U kunt u ons ook volgen via Twitter(externe link), Facebook (externe link)en Instagram(externe link).

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 15 juli 2021