De zon schijnt en het is lekker warm. Kortom, tijd voor een barbecue! Het is belangrijk om de gevaren van barbecueën te kennen. Een barbecue kan een ongecontroleerde brand of akelige brandwonden veroorzaken. Met de volgende tips gaat u  een brandveilige barbecue-zomer tegemoet!

Plaats van de barbecue

Een barbecue hoort buiten te staan. De rook van een barbecue bevat een veel koolmonoxide. Wanneer u de barbecue naar binnenhaalt, blijft deze giftige stof binnen hangen. Van koolmonoxide kunt u ziek worden of overlijden.

Let er ook op dat de barbecue uit de buurt staat van houten schuttingen, (party)tenten, tuinmeubels of andere objecten. Deze kunnen namelijk makkelijk vlam vatten. Zorg ervoor dat de barbecue een windvrije en stabiele plaats heeft.

Veilig gebruik van de barbecue

Spreek af wie ‘chef-barbecue’ is. Een chef drinkt niet tijdens het werk, dus ook niet tijdens het barbecueën. Een nuchtere chef zal verstandig met de barbecue omgaan. Alcoholische dranken en een barbecue gaan niet samen, dus houd alcohol uit de buurt van de barbecue.

Bovendien is het belangrijk dat de barbecue veilig wordt aangestoken. Spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen kunnen een steekvlam veroorzaken bij open vuur. Voorkom een steekvlam door alleen aanmaakblokjes te gebruiken bij het aansteken van de barbecue.

Bescherming en bestrijding

Zorg er altijd voor dat u uzelf en anderen goed beschermt. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue en draag als chef-barbecue kleding of een schort om uw huid te beschermen. Hoe warm het ook is, ga nooit met een ontbloot lichaam barbecueën. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken. Houd tot slot altijd een blusmiddel in de buurt, bijvoorbeeld een emmer met zand.

Wees voorbereid op een heerlijke, brandveilige, barbecue-zomer!