Heeft u in de periode van 23 september tot en met 31 december 2021 extra kosten (gemaakt) voor het controleren van coronatoegangsbewijzen? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen van de gemeente hiervoor. Dit geldt voor: 

 • Horecaondernemers
 • Organisatoren van evenementen
 • Sportverenigingen/sportaccommodaties

Lees eerst goed alle voorwaarden onderaan deze pagina voordat u start met de aanvraag. In de voorwaarden vindt u ook de hoogte van de vergoeding die u kunt krijgen.  

Aanvraag 

U logt in als particulier (DigiD) of als organisatie (eHerkenning). Houd uw inloggegevens bij de hand.

Formulier aanvraag vergoeding coronatoegangsbewijs

Bewijsstukken

U voegt in het formulier facturen of andere bewijstukken toe van de gemaakte kosten. Hierop moet duidelijk staan dat het gaat om kosten voor de controle van de coronatoegangspas, bijvoorbeeld de extra inhuur van personeel. Geef daarbij ook de datum aan waarop de kosten gemaakt zijn. 

Extra inzet eigen personeel

Als u extra (eigen) personeel hebt ingezet of  vrijwilligers, dan kunt u dat niet altijd met een factuur aantonen. Zorg dan dat u een document aanlevert waarmee u aantoont dat uw personeelslid een extra vergoeding heeft gekregen of dat u aan iemand een vrijwilligersvergoeding heeft gegeven. 

Hoe lang duurt het?

U kunt de vergoeding tot en met 14 januari 2022 aanvragen. U krijgt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen acht weken) reactie van ons. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. van een volledig ingevuld formulier. Dit doen we totdat het budget op is. 

Voorwaarden

 • Alleen noodzakelijke kosten voor controle-activiteiten die plaatsvinden in de periode van 23 september tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Uitsluitend uitgaven van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen corona komen in aanmerking voor vergoeding.
 • De aanvraag moet (digitaal) worden ondertekend en daarmee verklaart de aanvrager het bedrag ook te gebruiken voor de handhaving/controle van de coronatoegangspas. We vragen om de administratie (facturen, bonnen, urenstaten) ook beschikbaar te houden voor eventuele nacontrole.
 • U moet een factuur van extern ingehuurd personeel bij de aanvraag toevoegen. In geval van extra (eigen) personeel of vrijwilligers is dit niet met een factuur aan te tonen. Wij vragen u wel om dit bij ons aannemelijk te maken.
 • Er kunnen alleen kosten worden gedeclareerd voor de inhuur van bedrijven die controleren op de coronatoegangspas (dus niet voor gebruikelijke beveiliging of deurcontrole).
 • Alleen personeelskosten die gemaakt zijn voor de CTB handhaving kunnen worden vergoed.
 • De vergoeding geldt per dag, waarbij er minimaal 3 uur lang op CTB gecontroleerd moet worden of (bij korter tijdsbestek) sprake is van 200 bezoekers of meer (bijvoorbeeld activiteiten of evenementen).
 • De vergoeding is maximaal €75 per dag (excl. BTW) voor een horecaondernemer, met een maximum van €1.050 over de periode van 23 september tot en met 31 december.
 • De vrijwilligersvergoeding bedraagt €180 per maand (excl. BTW) voor een sportvereniging of sportaccommodatie, met een maximum van €700. Let op: alleen wedstrijddagen komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Evenementenorganisatoren kunnen €250 vergoeding per dag aanvragen met een maximum van €750. Let op: organisatoren van een melding ‘kleine evenementen’ komen niet voor de subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor evenementen waar Berg en Dal alleen doorkomstgemeente is. Dan moet de aanvraag gedaan worden in de gemeente waar het evenement start en eindigt.
 • Kosten die al op een andere manier zijn vergoed, komen niet in aanmerking.
 • Kosten kunnen worden gedeclareerd tot en met 14 januari 2022.
 • Op is op. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de toekenning van het budget.
 • Als bij nacontrole blijkt dat niet kan worden aangetoond dat verenigingen of ondernemers kosten hebben gemaakt voor specifiek de CTB handhaving dan kan het verleende geld worden teruggevorderd.