Het ontwerp voor het nieuwe, groene Kerkplein

De gemeente gaat het Kerkplein in Breedeweg opknappen. Het plein is nu een grijze vlakte met vooral stenen. Dat gaan we veranderen. We halen een deel van de stenen eruit en vervangen ze door bloemen, planten, struiken en bomen.

Het Kerkplein wordt daardoor mooier om te zien en een fijnere plek om te zijn.

Samen met inwoners

Het ontwerp voor het groenere Kerkplein hebben we samen met inwoners opgesteld. Hiervoor hebben we meerdere keren overlegd met een groep betrokken inwoners van Breedeweg. De wensen en ideeën van deze groep zijn verwerkt in het ontwerp voor het Kerkplein.

Daarna is het ontwerp nog besproken tijdens een bewonersavond. Bij deze bewonersavond waren ongeveer 40 inwoners aanwezig. Het ontwerp werd door de aanwezige inwoners goed ontvangen. Het overgrote deel gaf aan een groener Kerkplein te willen.

Waarom gaan we het Kerkplein vergroenen?

Het Kerkplein is een van de plekken in Breedeweg waar veel wateroverlast kan ontstaan bij hevige regen. We verminderen deze wateroverlast door stenen te vervangen door groen. Regenwater kan in een groene omgeving namelijk makkelijker wegzakken in de grond.

We gaan we op het Kerkplein ook verlagingen in het groen aanleggen. In deze verlagingen kunnen we extra regenwater opvangen bij hevige buien.

Meer bomen

Het Kerkplein krijgt een groene inrichting met meerdere bomen. Bomen zorgen voor verkoeling op warme dagen. Vergroenen helpt dus ook tegen hitteoverlast.

Daarnaast komen er vaste plantenborders met verschillende soorten planten. Hiermee vergroten we het leefgebied voor vogels, vlinders en bijen.

Wanneer gaan we beginnen?

We starten in januari 2024 met de werkzaamheden. Omwonenden krijgen voor die tijd hierover een brief.