De gemeente gaat de verkoop van groente en fruit bij de Kringloop Groesbeek 2 jaar gedogen. Dit betekent dat de verkoop wordt toegestaan ook al past dit niet binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente. Door de verkoop te gedogen blijft er goedkoop groente en fruit beschikbaar. 

De koopkracht van huishoudens gaat hard achteruit en de armoede neemt toe. De gemeente vindt het aanbieden van goedkoop groente en fruit daarom van maatschappelijk belang.

De gemeente heeft nog andere argumenten om de verkoop toe te staan. Zo gebruikt de Kringloop de verkoopopbrengst (deels) voor maatschappelijke activiteiten, zoals de voedselbank. Ook heeft de Kringloop werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wel gedogen, niet legaliseren

De gemeente kiest voor gedogen en niet voor legaliseren. Dit doen we omdat legaliseren van de verkoop niet past binnen ons ruimtelijke beleid. Bij dit beleid is uitbreiding van detailhandel buiten het kernwinkelgebied niet mogelijk. De Kringloop bevindt zich op het bedrijventerrein en niet in het kernwinkelgebied.

Bij gedogen is het verplicht om de strijdigheid met de regels zo kort mogelijk te laten duren. De verwachting is dat de koopkracht niet snel herstelt. Daarom kiest de gemeente voor een gedoogperiode van 2 jaar.

Er zijn wel verschillende voorwaarden bij het gedogen. Zo mag de verkoop van planten bijvoorbeeld niet meer. Daarnaast mag de verkoopoppervlakte maximaal 30 m² groot zijn.