De gemeente heeft de concept Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021 vrijgeven voor inspraak. In deze verordening zijn regels opgenomen over de vergoeding van kosten van vervoer voor een leerling van huis naar school en andersom. U kunt tot 8 juni reageren op de concept verordening. 

U kunt de concept verordening opvragen bij Esther van Dorst via e.v.dorst@bergendal.nl of 06 – 14 62 47 78.

De zienswijze kunt u richten aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal
T.a.v. mevrouw E. van Dorst
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Na de inspraak stelt de gemeenteraad het concept definitief vast.