Samen met de gemeenten in de regio willen we Europese subsidie aanvragen. Met die subsidie kunnen we plannen van inwoners ondersteunen als ze de leefbaarheid van hun dorp of hun omgeving willen verbeteren. Helpt u ons de subsidie aan te vragen? Dan kan door deze vragenlijst(externe link) in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Nog een keer?

We hebben de afgelopen periode vaker uw mening gevraagd over uw dorp en omgeving. Bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie of voor de dorpsagenda’s. De resultaten van die vragenlijsten gebruiken we natuurlijk voor deze aanvraag van Europese subsidie. Maar heeft u uw mening toen niet gegeven? Of wilt u nog iets aanvullen? Dan is het fijn als u de vragenlijst nu wilt invullen. Bedankt! 

Waar gaat het om?

Het gaat om de zogenaamde LEADERsubsidie. Dat is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Die bijdrage is bedoeld voor plannen van inwoners om hun dorp of omgeving te verbeteren. We vragen de subsidie aan met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. Als we de subsidie krijgen, kunnen we de plannen van onze inwoners financieel ondersteunen.

Mening van inwoners belangrijk

Om LEADERgebied te worden, moeten we onze inwoners vragen wat zij vinden van hun dorp en omgeving. Dat doen we met een vragenlijst. Maar ook met een bijeenkomst voor inwoners begin april. Daarover volgt binnenkort meer informatie.

Heeft u vragen?

Meer informatie staat op www.bergendal.nl/leadersubsidie. Jolanda Kemna is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Zij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06-13 44 31 66 of mailen via j.kemna@drutenwijchen.nl.