Water, verwarming, licht, internet; we vinden het de normaalste zaak van de wereld. Als ze uitvallen dan kan dat flinke overlast geven. De overheid wil u dan snel en zo goed mogelijk informeren. Dat gebeurt via de crisiskanalen van de Veiligheidsregio, NL-Alert en de website van de gemeente. Ga bij korte storingen naar de website van uw nutsbedrijf.

Kortdurende uitval

Nutsbedrijven kunnen kleine of kortdurende uitvallen van elektriciteit, water of gas relatief makkelijk oplossen. Denk aan Liander voor gas en elektriciteit en Vitens voor (drink)water. Beide nutsbedrijven beschikken over noodplannen voor storingen. Zo kunnen ze problemen zo snel mogelijk oplossen.

Langdurige uitval

De hulpdiensten komen in beeld bij een grootschalige of langdurige uitval van één of meerdere nutsvoorzieningen. Gemeenten, veiligheidsregio’s en de nutsbedrijven bereiden zich voor op dit risico. Daarbij proberen ze tijdens een mogelijke uitval de (ernstige) gevolgen voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Bij langdurige stroomuitval bepalen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de getroffen gemeente(n) en het nutsbedrijf samen welke organisaties en instellingen voorrang hebben op noodstroom. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook bij langdurige uitval van drinkwater worden noodvoorzieningen getroffen. Zo kunnen in gemeenten bijvoorbeeld tijdelijke distributiepunten voor drinkwater worden opgezet.

Meer informatie: www.vrgz.nl/nieuws/wat-te-doen-bij-uitval-gas-water-of-elektriciteit(externe link).