Acht weg- en waterbouw studenten van het ROC Nijmegen bezochten afgelopen week het project Wateroverlast Breedeweg. De studenten namen een kijkje bij de maatregelen die we nemen om wateroverlast en verdroging in Breedeweg te verminderen.

We willen de studenten en het ROC Nijmegen hartelijk bedanken voor het bezoek en hun interesse in onze aanpak van wateroverlast.

Personeel hard nodig

In de gemeente Berg en Dal wordt voortdurend gewerkt aan projecten in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van onze wegen, het opnieuw inrichten van pleinen en de verschillende nieuwbouwprojecten. Hier is veel personeel voor nodig, zoals medewerkers in de weg- en waterbouw. De studenten van het ROC-Nijmegen zijn de toekomstige medewerkers in de weg- en waterbouw. De gemeente geeft ze daarom graag een beeld van wat er allemaal komt kijken bij grote projecten in de openbare ruimte.

Omdat er zoveel werk is in de openbare ruimte, zijn er ook meer jongeren nodig die kiezen voor de opleiding weg- en waterbouw. Sjoerd Rutten, docent Infratechniek van het ROC-Nijmegen: “Het werkveld heeft ontzettend veel mensen nodig. Met deze opleiding kun je veel verschillende functies bekleden, van een kantoorfunctie tot een functie in de buitenlucht. De studenten die deze opleiding volgen gaan een gouden toekomst tegemoet.”

Wat doen we in Breedeweg?

In Breedeweg pakken we wateroverlast en verdroging aan met 40 verschillende deelprojecten. Dit doen samen met Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland.