De werkgroep burgerparticipatie is een groep vrijwilligers uit onze gemeente die graag inwoners met een idee/initiatief ondersteunt en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft op het thema participatie. Zij denken dus graag met u mee, juist ook over samenwerken met de gemeente. U kunt de werkgroep bereiken door een mail te sturen naar Herman Verblackt. Zijn mailadres is h.verblackt@ziggo.nl
De werkgroep heeft de gemeente eind 2020 op het thema participatie geëvalueerd. In het evaluatierapport hieronder leest u de aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn deels verwerkt in het participatiebeleid van de gemeente.