Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe wet: de Wet elektronische publicaties. Dit betekent dat alle regels, kennisgevingen en vergunningen verplicht online moeten staan. U kunt dus nu als inwoner alle besluiten die belangrijk zijn voor uw omgeving online bekijken op www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Digitale overheid.