Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe wet: de Wet elektronische publicaties. Dit betekent dat alle regels, kennisgevingen en vergunningen verplicht online moeten staan. U kunt dus nu als inwoner alle besluiten die belangrijk zijn voor uw omgeving online bekijken op www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Digitale overheid(externe link).