Wat is het plan?

De hal op het terrein van Rijksstraatweg 223 in Beek wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 11 nieuwe woningen in de stijl van de omgeving. Met deze woningbouw spelen we in op de woningbehoefte en -vraag. We zorgen ook voor het verminderen van de wateroverlast in de omgeving. En we zorgen dat de parkeerdruk op de Rijksstraatweg niet toeneemt. De ontwikkelaar is Zwartbol(externe link).

Inzien van de plannen

Op 9 juli heeft de gemeenteraad van Berg en Dal het bestemmingsplan “Hubertushof” vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben op 27 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 11 woningen.

Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage. Dit is van 29 juli 2020 tot en met 9 september 2020. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Dit is op 11 september 2020. Zijn er verzoeken ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Hoe kunt u deze stukken bekijken?

  1. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal beschikbaar(externe link).
    Het bestemmingsplan is ook op afspraak in te zien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 te Groesbeek. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de cluster Ruimte, telefoonnummer 14 024. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur en op maandagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur. Let op: In verband met de Coronacrisis kunnen de openingstijden van het gemeentehuis afwijken. Kijk voor meer informatie over onze openingstijden op onze website.
  2. De omgevingsvergunning is digitaal beschikbaar(externe link).
    De omgevingsvergunning voor de bouw van 11 grondgebonden woningen is op afspraak in te zien bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), Tweede Walstraat 14 te Nijmegen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer W.J.M. Huisman, telefoonnummer: 024751 7849 of bellen met 024 751 7700, onder vermelding van het OLO-nummer 4844755 en/of het zaaknummer W.Z19.110506.01.

Vervolg

De start bouw van de woningen is mede afhankelijk van de verkoop van de te bouwen woningen.