De Wylerbaan is afgesloten van maandag 27 september tot en met vrijdag 15 oktober voor doorgaand verkeer tussen de Kamp en de Lage Wald. Het fietspad kan gewoon gebruikt worden. De omleiding geldt daarom niet voor fietsers.

Deze afsluiting is nodig voor het groot onderhoud aan de weg. We gaan nieuw asfalt aanbrengen. En we gaan goten en bermen herstellen. Deze zijn beschadigd bij eerdere werkzaamheden van Liander.

Afvalinzameling door Dar gaat door. Aanwonenden krijgen een brief met alle informatie.