Wat gaan we doen?

In de Zalmstraat, v. Lyndenstraat en Rivierstraat in Millingen aan de Rijn gaan we het riool vervangen. We maken een riool voor het vuile afvalwater en een riool voor het regenwater. Daarnaast vervangen we de bestrating in de rijbaan en het trottoir. Waar mogelijk leggen we parkeerplaatsen aan. Op locaties waar nu parkeerplaatsen liggen, leggen we ook weer nieuwe parkeerplaatsen aan. Overal komen nieuwe betonstraatstenen en trottoirtegels.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Binnenkort start het overleg met de nutsbedrijven over werkzaamheden of vervanging van kabels en leidingen. Afhankelijk hiervan wordt de startdatum en uitvoeringstijd bepaald.

Voorlopig gaan we er vanuit dat de werkzaamheden starten in februari/maart 2022. De totale uitvoeringsduur is ongeveer 6 maanden. Mochten de nutsbedrijven ook werkzaamheden gaan uitvoeren zal de uitvoeringsduur worden verlengd met ongeveer 2 maanden. In de voorlopige planning verwachten we het werk in zijn geheel medio september 2023 af te ronden.

Inloopavond

Op 22 juni 2022 heeft gemeente een inloopavond gehouden over de plannen. Was u verhinderd? Via de link hieronder kunt de tekening bekijken.

Heeft u opmerkingen?

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot 20 juli 2022 doorgeven door het reactieformulier te mailen naar p.kersten@bergendal.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pierre Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-13 14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.

Reactie formulier Zalm-, v. Lynden- en Rivierstraat Millingen aan de Rijn