Green Destinations

Berg en Dal is in 2018 uitgeroepen tot Green Destination met een Golden Award. Dit betekent dat de gemeente duurzaam toerisme belangrijk vindt. Samen met de STER (Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal) stimuleren wij duurzaam toerisme. Dat doen we op verschillende manieren.

Hoe stimuleren we duurzaam toerisme?

  • We stimuleren Green Key certificering. Op dit moment zijn Fletcher Val Monte, Holthurnsche Hof en Erica Green Key gecertificeerd.
  • We verbeteren de toegankelijkheid door toegankelijke routes (zichtbaar) te maken. Voorbeeld hiervan is het familiepad bij de Duivelsberg. Een ander voorbeeld is de subsidie voor toegankelijkheidsscans bij toeristische bedrijven. Met deze scan krijgt het betreffende bedrijf inzicht in de toegankelijkheid, ontvangt verbetervoorstellen en staat dit bedrijf vermeld in de app Ongehinderd.
  • We ondersteunen toeristische bedrijven bij afvalreductie en –scheiding
  • We investeren in duurzame vervoersmogelijkheden zoals wandelen en fietsen
  • We gaan zorgvuldig om met en investeren in het landschap en de cultuurhistorie. Een paar voorbeelden hiervan: de herinneringsroute bij de Thornsche Molen, de wederopbouwroutes die Stichting Monument en Landschap heeft gecreëerd, de Landschapsparade, knooppunten in het wandelnetwerk opheffen en bankjes plaatsen in het buitengebied.
  • We maken gebruik van een druktemonitor waarmee we de drukte kunnen meten en bezoek beter kunnen spreiden.
  • We werken in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een Toeristisch Toekomstperspectief. Hierin staan toeristische uitvoeringsplannen die bijdragen aan de Leefbaarheid in gemeente. Toerisme is daarmee niet een doel op zich maar een middel waarvan ook inwoners profiteren.

Pagina opties