Toerisme en recreatie

Het natuurrijke landschap van de gemeente Berg en Dal is heel bijzonder. U vindt er een afwisseling van bossen, heuvels, dalen, beekjes, dorpen, kerkjes, villa’s, boerderijen, kolken, oude rivierlopen, dijken, weidse polders, uiterwaarden en een machtige rivier. Het gebied kent een  rijke geschiedenis, die op veel plaatsen zichtbaar is. Daarnaast is er een gevarieerd aanbod van culturele en recreatieve attracties. Dit alles maakt de gemeente Berg en Dal tot een gewilde verblijfplaats. Ook u bent van harte welkom!

Ongehinderd app

Icon

Bent u een toeristische ondernemer in onze gemeente? En wilt u weten of uw bestemming voor iedereen toegankelijk is? Meldt u dan aan bij het traject Ongehinderd.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/app-ongehinderd-voor-toeristische-ondernemers_1084.html

Monitor bezoekersdrukte Gelderland

Icon

Wilt u erop uit en wilt u weten waar het druk is of waar u juist de rust kunt opzoeken?  Kijk dan op de interactieve kaart van de monitor Bezoekersdrukte Gelderland. 

/zien-en-beleven/bezoekersdrukte-gelderland_48689/

Subsidie toerisme

Icon

U kunt subsidie aanvragen voor activieiten die goed zijn voor het toerisme in de gemeente Berg en Dal.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/subsidie-toerisme_1024.html

Contactpersoon toerisme

Icon

Voor meer informtie kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor toerisme en recreatie, Martine Norden.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/bedrijfscontactpersonen-gemeente_1000.html

Green Destinations

Icon

Wij vinden duurzaam toerisme belangrijk. Hoe stimuleren wij dat?

/zien-en-beleven/green-destinations_48674/

Kadernota Toerisme

Icon

Op 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Kadernota Toerisme ”Van Trots naar topbestemming” vastgesteld.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/kadernota-toerisme_1021.html

Toeristische tip en aanbod

Icon

Voor meer informatie, toeristische tips en een actueel aanbod kijkt u op de website van de VVV Berg en Dal.

Pagina opties