Uniek sporten

Uniek Sporten: ondersteuning bij sporten voor mensen met een beperking

De gemeente weLolgo Uniek sportrkt ook samen met de landelijke organisatie uniek sporten. Zij kunnen mensen die op zoek zijn naar een passende sport helpen deze te vinden. Ook kunnen zij verenigingen en organisaties ondersteunen die aangepast sporten mogelijk willen maken. Zij doen dit met kennis, advies en door organisaties met elkaar te verbinden. Zij doen dit in samenwerking met de sportstimulering Berg en Dal.

Pagina opties