eHerkenning

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een soort DigiD voor organisaties. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties dat met eHerkenning. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met de overheid. U kunt er bij verschillende overheden mee inloggen, niet alleen bij de gemeente, maar bijvoorbeeld ook bij de belastingdienst. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Welk betrouwbaarheidsniveau moet u kiezen?

U kunt eHerkenning aanvragen op vijf niveaus: van laag tot zeer hoog. Om bij de gemeente een aanvraag te doen heeft u meestal betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) nodig. Dat betekent dat u alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft. De enige uitzondering hierop is de aangifte overlijden door begrafenisondernemers, hiervoor is betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

Waar vraagt u eHerkenning aan?

eHerkenning vraagt u niet aan bij de overheid, maar bij een aantal commerciële bedrijven. Alle bedrijven vragen een kleine jaarlijkse onkostenvergoeding voor het gebruik van eHerkenning.

Meer informatie

Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Pagina opties