eHerkenning

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een soort DigiD voor organisaties. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties dat met eHerkenning. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met de overheid. U kunt er bij verschillende overheden mee inloggen, niet alleen bij de gemeente, maar bijvoorbeeld ook bij de belastingdienst. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Welk betrouwbaarheidsniveau moet u kiezen?

U kunt eHerkenning aanvragen op vijf niveaus: van laag tot zeer hoog. Als u digitaal zaken met de gemeente wilt regelen moet u een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger hebben. De verwachting is dat in de toekomst, waarschijnlijk in 2022, het verplichte niveau voor overheidsdiensten naar 3 aangepast wordt, maar tot deze aanpassing is niveau 2+ voldoende om zaken te kunnen blijven regelen met de gemeente Berg en Dal. Meer informatie over betrouwbaarheidsniveaus kunt u vinden op de website van eHerkenning.

Hoe kunt u uw betrouwbaarheidsniveau verhogen?

heeft u al een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1? Dan kunt u uw eHerkenningsmiddel upgraden. Dit kunt u doen bij de leverancier van uw eHerkenningsmiddel. De kosten voor de verhoging (upgrade) naar niveau 2+ variëren bij de aanbieders, maar zijn ongeveer 20 euro per jaar. Zorg dat u dit op tijd doet om vertraging tijdens aanvragen te voorkomen. Kijk op de website : https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/upgraden.

Persoonsgebonden

eHerkenning is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Ieder persoon binnen uw organisatie die wil inloggen met eHerkenning, moet een persoonsgebonden eHerkenning met machtiging hebben.

Waar vraagt u eHerkenning aan?

eHerkenning vraagt u niet aan bij de overheid, maar bij een aantal commerciële bedrijven. Alle bedrijven vragen een kleine jaarlijkse onkostenvergoeding voor het gebruik van eHerkenning.

Meer informatie

Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Pagina opties