eHerkenning

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een soort DigiD voor organisaties. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties dat met eHerkenning. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met de overheid. U kunt er bij verschillende overheden mee inloggen, niet alleen bij de gemeente, maar bijvoorbeeld ook bij de belastingdienst. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Daarnaast kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.

Welk betrouwbaarheidsniveau moet u kiezen?

U kunt eHerkenning aanvragen op vijf niveaus: van laag tot zeer hoog. Om bij de gemeente een aanvraag te doen heeft u betrouwbaarheidsniveau 1 (EH1) nodig. Dat betekent dat u alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft.

Waar vraagt u eHerkenning aan?

eHerkenning vraagt u niet aan bij de overheid, maar bij een aantal commerciële bedrijven. Sommige bedrijven vragen een kleine jaarlijkse onkostenvergoeding voor het gebruik van eHerkenning. Bij Connectis is het aanvragen van eHerkenning en ook het wijzigen van uw gegevens gratis. Op de website van Connectis staat onder het kopje support een eenvoudige uitleg over hoe u eHerkenning 1 aanvraagt.

Meer informatie

Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.