Bestuur en organisatie

College van burgemeester en wethouders

Icon

Samenstelling, nevenfuncties, besluitenlijsten en coalitieakkoord.

/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders_45209/

Officiële bekendmakingen

Icon

De publicaties/bekendmakingen van de gemeente Berg en Dal worden getoond op de website overheid.nl.

/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen_45170/

Onderscheidingen

Icon

U kunt personen, die zich inzetten voor de samenleving, voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Voor verenigingen of instellingen kunt u bij een bijzonder jubileum een koninklijke erepenning aanvragen.

/bestuur-en-organisatie/onderscheidingen_45248/

Samenwerking

De gemeente Berg en Dal maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden.

https://www.bergendal.nl/samenwerkingsverbanden

Organigram

Icon

In het organigram van de gemeente ziet u hoe de ambtelijk organisatie is ingericht.

Gemeenteraad

Icon

Samenstelling, raadskalender en vergaderstukken, contact met de gemeenteraad.

/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad_45293/

Doelen en financiën

Icon

Informatie over de gemeentelijke doelen en financiën.

/bestuur-en-organisatie/doelen-en-financien_45230/

Feiten en cijfers

Icon

Informatie over inwonersstatistieken en dorpen in de gemeente.

/bestuur-en-organisatie/feiten-en-cijfers_45242/

Verkiezingen

Icon

Informatie en nieuws over verkiezingen.

/bestuur-en-organisatie/verkiezingen_46022/

Vacatures

Live raadsvergaderingen volgen

Icon

U kunt live- en archiefuitzendingen van de gemeenteraad volgen.

/bestuur-en-organisatie/live-raadsvergaderingen-volgen_45308/

Regelgeving en beleid

Icon

Overzicht van het beleid en de plaatselijke regelgeving, ofwel verordeningen van de gemeente Berg en Dal.

/bestuur-en-organisatie/regelgeving-en-beleid_46001/

Klacht, bezwaar of tips

Icon

Informatie over bezwaar maken, het indienen van een klacht, de ombudsman, meldpunt discriminatie en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

/bestuur-en-organisatie/klacht-bezwaar-of-tips_45155/

Het gemeentearchief

Icon

In het gemeentearchief kunt u onder andere informatie vinden over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf.

https://www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/gemeentearchief-bekijken_199.html

Pagina opties