Openbare stukken

U heeft recht op informatie over alles wat de overheid doet. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). We maken als gemeente zelf al veel bekend op allerlei manieren. Zo vindt u bekendmakingen, regelgeving en verordeningen op de website overheid.nl en via Woo-index. Weet u zeker dat de informatie die u zoekt niet openbaar is? Doe dan een Woo-aanvraag.