Bij de gemeente kunnen verenigingen en stichtingen een bijdrage in de kosten aanvragen. Zo’n bijdrage noemen we een subsidie. De gemeente heeft verschillende potjes waaruit ze subsidies kan betalen. Het maximale bedrag dat er in een jaar beschikbaar is voor een subsidie noemen we een subsidieplafond. De gemeente heeft de plafonds voor de welzijnssubsidies voor 2024 vastgesteld*.

De volgende subsidieplafonds gelden voor 2024:

Nadere regelingSubsidieplafond 2024
Amateurkunst€ 115.150,89
EHBO en AED€ 19.854,30
Individueel muziekonderwijs€ 95.273,03
Jeugd- en jongerenwerk€ 20.611,05
Musea€ 53.687,21
Ouderenbonden€ 64.944,39
Overige organisaties€ 6.475,29
Peuteropvang€ 205.191,91
Sociale activiteiten en beheer  van groene ruimte€ 16.075,09
Sportverenigingen€ 297.074,33
Volksfeesten€ 10.847,02
Vrouwenverenigingen€ 1.643,49
Totaal€ 906.828,00

* Met als voorwaarde dat de subsidieplafonds passen in de begroting 2023

Hoogte subsidie Nadere regelingen 2024

Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?

Wilt u subsidie aanvragen? Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden van:

  • De Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017;
  • De Nadere regelingen, die op de bijbehorende beleidsterreinen van toepassing zijn.

 U vindt de subsidieverordening en de Nadere regelingen op onze website www.bergendal.nl/subsidiewelzijn

Welke regels gelden bij een subsidieaanvraag?

Elke Nadere regeling heeft een eigen subsidieplafond. Als we dit plafond bereiken dan gelden de volgende regels:

  • Aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;
  • Bereiken eerdere subsidieontvangers dit jaar het plafond? Dan verdelen wij het beschikbare bedrag gelijkmatig. Deze verdeling vindt plaats op basis van de Nadere regeling;
  • Is het subsidieplafond bereikt? Dan weigeren wij aanvragen die na 1 september 2023 binnenkomen;
  • Is het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan kunnen we subsidieaanvragen die na 1 september 2023 binnenkomen nog opnemen. Deze nemen we in behandeling op volgorde van binnenkomst;
  • Hebben we binnen het subsidieplafond geld beschikbaar voor alle bestaande aanvragen, maar niet voor alle nieuwe aanvragen? Dan behandelen wij de nieuwe aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14024 of een e-mail sturen naar subsidies@bergendal.nl. Wij werken bij het team Maatschappelijke Ontwikkeling. Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de subsidieregels kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.bergendal.nl/subsidiewelzijn