Op 18 januari is er een bijeenkomst voor de ondernemers en vastgoedeigenaar van Bedrijventerrein I/II in Groesbeek. De bijeenkomst is bij Kegro Deuren en duurt van 19.30 – 21.00 uur. De gemeente heeft samen met vertegenwoordigers van de ondernemers een toekomstplan voor het bedrijventerrein opgesteld met een actieprogramma. Tijdens de bijeenkomst kunnen ondernemers en vastgoedeigenaren laten weten welke knelpunten en kansen ze zien voor het actieprogramma.

Bent u ondernemer of vastgoedeigenaar op Bedrijventerrein I/II? Wij horen graag wat u vindt! Meld u aan voor de bijeenkomst bij Toine van der Wielen van de gemeente Berg en Dal via bedrijvig@bergendal.nl

Wat is er al gebeurd?

In 2023 is de gemeente met adviesbureau Stec Groep gestart met het opstellen van een toekomstplan en actieprogramma voor Bedrijventerrein I/II in Groesbeek. Het bedrijventerrein is van grootte waarde voor de gemeente Berg en Dal. Het is het grootste bedrijventerrein qua omvang, met de meeste bedrijven en werknemers. De gemeente wil samen met ondernemers en eigenaren de locatie een kwaliteitsimpuls geven. Samen met het bedrijfsleven wil de gemeente de locatie toekomstbestendig maken.

Kopgroep van ondernemers

Een sterke betrokkenheid vanuit het gevestigd bedrijfsleven is een belangrijk uitgangspunt van het traject. Daarom heeft de gemeente bij de start een kopgroep van ondernemers samengesteld die nauw betrokken zijn bij het proces. De uitgangssituatie is inmiddels in beeld gebracht en de ontwikkelrichting is op hoofdlijnen bepaald. 

Ondernemerssessie juni 2023

Tijdens de ondernemerssessie in juni 2023 zijn de knelpunten, kansen en thema’s verkend om te werken aan een toekomstbestendig bedrijventerrein Groesbeek. Zaken als bereikbaarheid, parkeren en de kwaliteit van de openbare ruimte kwamen aan bod. Op basis van de input is een ontwikkelrichting bepaald met belangrijke thema’s voor het bedrijventerrein. 

Bijeenkomst 18 januari

Het opstellen van het toekomstplan en het actieprogramma is nu in een afrondende fase. Op 18 januari bespreken we de mogelijke acties met de ondernemers en vastgoedeigenaren om knelpunten op te lossen en kansen te pakken. Een van de acties is het aanpakken van de openbare ruimte. Tijdens de sessie op 18 januari willen we de ondernemers dan ook vragen om mee te denken en hier input op te geven.