Gaat uw kind naar de basisschool? De school houdt goed in de gaten of uw kind problemen heeft met lezen en/of spellen (dyslexie). Is dat het geval? Dan zorgt de school dat uw kind extra ondersteuning krijgt.

Het kan zijn dat deze ondersteuning niet voldoende is. En dat de school vermoedt dat uw kind een ernstige vorm van dyslexie heeft. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor specialistische zorg.

Specialistische zorg

De ouders/verzorgers moeten deze specialistische zorg aanvragen bij de gemeente. De school ondersteunt uw aanmelding en vult het Leerlingdossier Dyslexie van uw kind in. Een medewerker van de gemeente kijkt of de aanvraag voor onderzoek en/of behandeling vergoed kan worden. Dat geldt alleen bij ernstige dyslexie (ED). Als de medewerker van de gemeente geen onderzoek of behandeling voor ED adviseert, dan zorgt de school voor andere passende ondersteuning.

Let op! Alleen als u uw kind via de gemeente aanmeldt, wordt dyslexiezorg vergoed. Meld uw kind dus niet rechtstreeks aan bij een zorgverlener. Wilt u in overleg met school uw kind aanmelden voor onderzoek en behandeling van ED? Hieronder staan de documenten die u en de school moeten invullen.

Digitale aanvraag

Hieronder kunt u het onderzoek digitaal aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig. Onderaan de pagina vindt u het Leerlingdossier Dyslexie. Dit is de vragenlijst die de school van uw kind moet invullen. Zorg dat u dit formulier eerst door de school laat invullen. U kunt het ingevulde formulier van de school uploaden/toevoegen bij uw digitale aanvraag. Ook ontvangen we graag de LOVS-scorelijsten en -grafieken van school. Dan is uw aanvraag meteen compleet. Mocht dat niet lukken, dan kan de school de vragenlijst ook mailen naar sociaalteam-dyslexie@bergendal.nl

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de intern begeleider van de school van uw kind. Of mail naar sociaalteam-dyslexie@bergendal.nl.

Leerlingdossier dyslexie