Wij vinden duurzaamheid belangrijk. We willen niet alleen roepen, maar vooral ook doen. Wij willen een klimaatneutrale, duurzame gemeente zijn. Daarom hebben we Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Samen met onze inwoners èn met de regio Arnhem Nijmegen werken we aan vijf thema’s:

  • Energie besparen en zelf duurzame energie opwekken
  • Aardgasvrij maken van woningen
  • Reizen zonder vervuiling (duurzame mobiliteit)
  • Een afvalloze gemeente (circulaire economie)
  • Klimaatverandering

In het actieplan duurzaamheid staat precies wat we de komende jaren gaan doen