In het Actieplan Wonen Berg en Dal 2020 legt de gemeente haar visie vast op het gebied van het wonen en op welke manier zij richting geeft aan de verschillende opgaven. Het stuk kijkt 10 jaar vooruit maar wordt tussentijds wel geactualiseerd. Het Actieplan is een uitnodiging aan inwoners, zorgpartijen, projectontwikkelaars en corporaties om een bijdrage te leveren aan het prettig wonen in de gemeente Berg en Dal. De gemeenteraad heeft de woonagenda op 24 september 2020 vastgesteld.