BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. BNG draagt bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners. Wij zijn aandeelhouder van de BNG, samen met heel veel andere gemeenten en overheden. Om die reden wordt hier dan ook geen kaart geplaatst.