De gemeente spant zich in voor een evenwichtige bedrijfsmatige ontwikkeling die past bij de plaatselijke schaal en functie. Op grond van dit beleid worden taken uitgevoerd om bepaalde vormen van bedrijvigheid te behouden of aan te trekken. Zo kan vanuit sociaal oogpunt worden gezocht naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen in het kader van milieubescherming milieuvervuilende bedrijven worden geweerd.

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024 of gemeente@bergendal.nl.