Zoekt u binnen de gemeente naar bedrijfsruimte? De gemeente geeft bedrijfsterreinen uit voor de huisvesting van lokale bedrijvigheid. Om in aanmerking te komen voor ruimte op het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder andere vastgelegd in het bestemmingsplan en/of het Beeldkwaliteitplan.

De gemeente kan alleen een bedrijfsterrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe werkt het?

  1. De voorwaarden verschillen per terrein.
  2. De voorwaarden hebben veelal betrekking op de herkomst van het bedrijf, de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel.

Wat moet ik doen?

De procedure is afhankelijk van de aanvraag. De aanvraag wordt behandeld door de ODRN. U kunt het beste contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.