Als gemeente maken we graag gebruik van lokale ondernemers als we goederen of diensten inkopen. Dit is goed voor de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de levendigheid van onze gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt zich direct inschrijven voor dit bedrijvenregister, zodat we u makkelijk kunnen vinden: 

Als er iets wijzigt in uw gegevens, geeft u dit dan door aan onze bedrijfscontactpersoon?