Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • u heeft een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen;
 • u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente;
 • u heeft een Wmo-voorziening of bijzondere bijstand aangevraagd, en de gemeente heeft uw aanvraag afgewezen;
 • uw uitkering is beëindigd en u bent het daar niet mee eens

Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door per post een bezwaarschrift te sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaarschrift, kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. U moet dan griffierechten betalen.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. U moet een bezwaar schriftelijk (per post) indienen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften neemt uw bezwaarschrift in behandeling. U wordt meestal uitgenodigd door de commissie om uw bezwaar in een hoorzitting toe te lichten.

Voorlopige voorziening

De gemeente kan maximaal 18 weken de tijd nemen om een besluit te nemen op uw bezwaar. Misschien kunt u hier niet op wachten en is het belangrijk voor u dat uw probleem snel wordt opgelost. U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. U vraagt dan om een tijdelijke oplossing, in afwachting van het besluit op uw bezwaar. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

De voorlopige voorziening moet u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening hebben (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. De griffier van de rechtbank kan u informatie geven over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Beroep instellen bij de rechtbank

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing. Dat kunt u doen bij Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Als u hierbij hulp nodig heeft, verwijzen wij u naar het Juridisch Loket Nijmegen, Kronenburgersingel 2, 6511 AT Nijmegen, (tel. 0800-8020, www.juridischloket.nl). Op donderdag is er een inloopspreekuur van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
 • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
 • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).

Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

Let op! U moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing op uw bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank

De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). U krijgt van de rechtbank een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift behandeld door een rechter in de rechtszaal (onderzoek ter zitting). Hiervoor wordt ook de gemeente uitgenodigd. Tijdens deze zitting kunt u uw beroepschrift toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

Wat moet ik doen?

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift per post te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Hoe lang duurt het?

De gemeente krijgt twaalf weken de tijd om een besluit te nemen op uw bezwaarschrift. Deze periode gaat in na de bezwaartermijn van zes weken. Soms is twaalf weken niet genoeg om een besluit te nemen. Dan kan de beslistermijn nog een keer worden verlengd met zes weken. U krijgt hier dan een brief over.

Contact

Als u vragen heeft over de behandeling van uw bezwaarschrift, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bezwarencommissie, de heer A.G.M. van Swam, via het telefoonnummer 14024.