U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

De jaaropgave wordt voor 1 maart verstuurd.

Wat moet ik doen?

Hebt u in april nog geen jaaropgave ontvangen? Neem dan contact op met uw consulent inkomen van het Team Inkomen & Participatie.