Namens het college van Berg en Dal hebben burgemeester Mark Slinkman en wethouder Irma van de Scheur dinsdagavond 27 september op De Hoge Hof in Groesbeek gesproken met een delegatie jonge boeren. 

Waarom dit bezoek?

Tijdens het bezoek van de boeren aan het gemeentehuis in juli was al afgesproken om regelmatig contact te houden. De burgemeester prees de boeren van Berg en Dal voor de waardige wijze waarop ze tot nu toe actie hebben gevoerd. Bijvoorbeeld door het uitdelen van duizenden streekproducten tijdens de Vierdaagse. Slinkman: “Noodverordeningen en dergelijke zijn hier nooit aan de orde geweest. Laten we dat zo houden; samen in gesprek blijven brengt een goede oplossing dichterbij.”

Waar ging het gesprek over?

Onderwerp van gesprek waren allereerst de ontwikkelingen op nationaal en provinciaal niveau. Berg en Dal ziet zeker kansen in de uitrol van het Gelderse “Veluwe arrangement” in de gemeente, aangepast aan de uitdagingen en oplossingen die in ons gebied van toepassing zijn. Veel zal echter afhangen van de rapportage van Remkes. Ook de naderende Statenverkiezingen zijn nog een onzekere factor. Agrarisch ondernemer Daan Langeveldt: “De boerengeneratie van nu loopt tegen een muur van onzekerheden aan. Dat moet opgelost worden.” Wethouder Irma van de Scheur koppelde terug over de keukentafelgesprekken die ze de afgelopen tijd heeft gevoerd met agrariërs over nevenactiviteiten in het buitengebied. Het gaat dan o.a. over B&B’s, boerenkamers, horeca en terrassen in combinatie met het boerenbedrijf. Irma van de Scheur: “Er zijn al mooie voorbeelden, en daar zijn nog veel  ideeën bijgekomen. Ik ga kijken welke daarvan verwerkt kunnen worden in beleid. Dat zal  op korte termijn aan de gemeenteraad  worden voorgelegd.”

Hoe nu verder?

Een aantal boeren beëindigt de komende tijd hun bedrijf. Dan komt er ruimte voor de jongere generatie om door te kunnen blijven ontwikkelen. En een deel zal ook bestemming bieden voor natuur of energie. Burgemeester Slinkman: “Dat er meer ruimte komt voor natuur is op zich een goede zaak, maar het platteland moet wèl een plek blijven waar gewerkt kan worden. Ik zie kansen in natuurbeheer door boeren zelf van kruidenrijke graslanden, hagen en akkerranden. Natuurlijk met een gezond verdienmodel eronder.” Burgemeester en wethouder gaan vanaf nu regelmatig op werkbezoek om te ontdekken wat er op dit vlak allemaal al gebeurt. In de motie van D66-raadslid Marlou Peters is óók het belang van circulaire landbouw benoemd. Daan Langeveldt: “Berg en Dalse boeren zijn hier al vele jaren mee bezig, en dat laten we de raad graag zien. Op korte termijn organiseren we daarom een “tour-de-boer”; een bustocht langs een aantal inspirerende bedrijven in onze gemeente.”