Wilt u een boom kappen in uw tuin of op uw erf? Dan heeft u hiervoor misschien een vergunning nodig.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), via 024-751 77 00 (op werkdagen). Zij kunnen u vertellen:

 • of u zonder vergunning mag kappen;
 • of u een vergunning moet aanvragen;
 • en hoe u een vergunning moet aanvragen.

Meerdere regels en wetten

Voor het kappen van bomen gelden verschillende wetten en regels. Sommige wetten of regels zijn van de gemeente, andere van de provincie. Wilt u weten hoe het zit? Neem dan contact op met de ODRN. Zij helpen u verder.

Hoe gaat het in zijn werk?

Heeft de ODRN u vertelt dat u een vergunning nodig heeft? Dan moet u deze vervolgens zelf aanvragen via de website van de ODRN. Daarna gaat het als volgt:

 • Als u een vergunning heeft aangevraagd, krijgt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.
 • Daarna kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit kan binnen 6 weken. Ook omwonenden of andere belanghebbenden kunnen binnen deze 6 weken een bezwaar indienen.
 • De gemeente kan deze bezwaartermijn eenmalig verlengen tot 12 weken.
 • Beslist de gemeente niet binnen 20 weken? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Kosten

De kosten voor een kapvergunning zijn afhankelijk van de wet of regels die gelden. De ODRN kan u vertellen wat de kosten zijn.

Hoe lang duurt het?

Een aanvraag voor een kapvergunning duurt 14 weken. Dit kan eenmalig verlengd worden tot maximaal 20 weken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Heeft de ODRN u verteld dat u een vergunning nodig heeft? Dan moet u deze vervolgens zelf aanvragen. Daarna gaat het als volgt:

 • Als u een vergunning heeft aangevraagd, krijgt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. Dit kan binnen 6 weken. Ook omwonenden of andere belanghebbenden kunnen binnen deze 6 weken een bezwaar indienen.
 • De gemeente kan deze bezwaartermijn eenmalig verlengen tot 12 weken.
 • Beslist de gemeente niet binnen 20 weken? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Goed om te weten

Voor het kappen van bomen gelden verschillende wetten en regels. Een van die regels is de APV (Algemene plaatselijke verordening). Voor deze regel kunt u zelf controleren of u een kapvergunning nodig heeft. Dit kunt u zien op de bomenkaart. Staat uw boom in het groene gedeelte of onder een stip op de kaart? Dan heeft u een kapvergunning nodig.

Staat uw boom niet op het groene gedeelte van de kaart? Dan heeft u misschien toch een kapvergunning nodig voor een andere regel of wet. De ODRN kan u vertellen of dit zo is.