De Omgevingsdienst regio Nijmegen (verder: ODRN) controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt zonder vergunning en volgens bouwtechnische regels. Ook controleert de ODRN op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.

Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de ODRN(externe link).

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de ODRN hebben de volgende rechten om goed te kunnen controleren:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken.
  • Zij mogen zaken onderzoeken. Bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

Vindt de ODRN dat er gebouwd wordt tegen de regels? Dan kan zij de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet ik doen?

Geef het door aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (externe link)als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt.