Wilt u informatie over uw bouwtekeningen of bouwdossier? Vul dan het digitale formulier in op de website van de ODRN De ODRN beheert de bouw- en milieudossiers.

U kunt deze tekeningen en plannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de ODRN om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Bij de publicatie is een link naar de aanvraag toegevoegd.

Wat moet ik doen?

U kunt de bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de ODRN.