Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kunnen dit soort ergernissen behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Weer in gesprek komen

Buurtbemiddeling is een manier om (weer) met buren in gesprek te komen. En om te voorkomen dat een conflict uit de hand loopt. Buurtgenoten krijgen handvatten om afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Hoe werkt het?

Gratis bemiddeling

Buren en buurtgenoten lossen hun conflicten met elkaar op onder leiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn allemaal getraind en onafhankelijk. Ze luisteren naar het verhaal van beide partijen en leiden de bemiddeling. De buurtbemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen. Buurtbemiddeling is gratis.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling Berg en Dal. Dit is Karin van der Zwaluw-Goedhart. U kunt een e-mail sturen naar buurtbemiddelingbergendal@sterker.nl of bellen met telefoonnummer 088-0011333 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van buurtbemiddeling(externe link).