De afgelopen dagen lijkt het alsof de gemeente anti carnaval is, als je de (sociale) media zou geloven.  Daar staan verschillende zaken die ver van de feiten/waarheid staan. Want hoe zijn die feiten over het Groesbeeks carnaval? Hieronder lichten we dat kort toe. 

Snoep strooien bij optocht

De gemeente heeft geen snoepstrooiverbod afgesproken, opgelegd of zelfs maar besproken. De gemeente bespreekt altijd de veiligheid met de organisatoren van evenementen. En dus ook met de organisator van de carnavalsoptocht in Groesbeek. Het SOK geeft onder meer invulling aan de veiligheid door de deelnemers aan de optocht te adviseren (dus niet verbieden!) om snoep of chips uit te delen in plaats van te gooien.

Sjunkeltent (2de carnavalstent in Groesbeek)

De gemeente heeft ruim twee weken voor de aanvraagtermijn van de vergunning in een gesprek aangegeven wat er allemaal mogelijk is en waar. En ook wat niet kan. En wat er allemaal in de vergunning moet staan. We hebben de aanvraag vervolgens drie weken te laat en incompleet ontvangen. En ondanks herhaalde verzoeken bleef de aanvraag incompleet. Bovendien staan in de aanvraag zaken waarvan we eerder hebben aangegeven dat het sowieso niet mogelijk is. Wat ook belangrijk is, is dat in de aanvraag niet staat aangegeven welke locatie men wil of wat voor constructie (bepaalde tent? blokhut? iets anders?). In de aanvraag staan opties voor locaties en constructies. Op die manier kunnen we een aanvraag niet beoordelen. De andere instanties (zoals de brandweer en omgevingsdienst) kunnen dat ook niet. We moeten de locatie en constructie kunnen toetsen. Dat hebben we ook aangegeven. 

 Een aanvraagtermijn is er met een reden. Bijvoorbeeld om omwonenden de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken. Maar ook vanwege controles op de brandveiligheid, verkeer, geluid, alcoholwet, inzet hulpdiensten etc. Onderdelen hiervan worden door anderen getoetst, die (net als de gemeente) veel meer aanvragen ontvangen dan alleen deze. Bovendien is het niet netjes om een aanvraag die te laat is ingediend voor te laten gaan op een aanvraag die wel op tijd is.

Overigens hebben we geen leges (kosten) in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit is wel gebruikelijk in gemeenteland.

Carnavalstent op marktplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft schriftelijk een vraag gesteld aan de gemeenteraad. Zo kan de raad antwoord geven op de vraag of er een extra ontwerp (soort tekening) mag worden gemaakt van een plein zonder evenementen. Een groener ontwerp dat rekening houdt met hitte en grote hoeveelheden regenwater. De raadsleden kunnen ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden op die vraag. Als de gemeenteraad ‘ja’ antwoordt op de vraag is niet zeker dat er geen evenementen meer op het marktterrein worden gehouden. Het enige wat er dan gebeurt is dat we een extra ontwerp laten maken voor het marktterrein, zodat we twee ontwerpen kunnen voorleggen aan inwoners en andere betrokkenen om (onderdelen) uit te kiezen. Het is afhankelijk van die keuzes of/welke gevolgen dit kan hebben voor de evenementen. En dan zou er ook nog veel uitgezocht moeten en besloten moeten worden. Bijvoorbeeld over de alternatieve locaties.

Update 27 januari: inmiddels is tijdens de carousselvergadering van donderdagavond 26 januari duidelijk geworden dat  we geen ontwerp laten maken voor een plein zonder evenementen.