Op 1 februari is er een carrouselvergadering. De raadsvergadering is op 8 februari. Het zijn de eerste politieke vergaderingen in het nieuwe jaar. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis en beginnen om 20:00 uur.

De carrouselvergadering van 1 februari 2024

De volgende onderwerpen staan op 1 februari op de agenda van de carrousel:

Raadzaal

 • Voorkeursrecht Industrieweg 2, Groesbeek (van 20:00 uur tot 21:00 uur);
 • Aanvullend krediet basisschool ‘t Vossenhol (van 21:00 uur tot 22:00 uur).

Ruimte Millingen aan de Rijn

 • Dekkingsplan 2024-2027 VRGZ (van 20:00 uur tot 21:00 uur);

Over één van deze onderwerpen hieronder meer:

Industrieweg 2 in Groesbeek (raadzaal, van 20:00 uur tot 21:00 uur)
De buitendienst merkt vaker dat er tekort aan ruimte is. Op de werf kan men steeds lastiger de werkvoertuigen en toebehoren kwijt. Er is eerder al geïnvesteerd in extra opslagruimte. Door het vrijkomen van de locatie Industrieweg 2 in Groesbeek, ziet het college kans om het naastgelegen perceel te betrekken bij de werf aan de Industrieweg. Daardoor kan een aantal activiteiten die nu nog verspreid zijn over meerdere locaties, samengevoegd worden op één locatie. Het college heeft besloten om een zogeheten "voorkeursrecht" te vestigen op de grond (klik hier voor het nieuwsbericht hierover). Dat betekent dat de eigenaar het perceel eerst moet aanbieden aan de gemeente, als hij het wil verkopen. Het is nu aan de raad om een besluit over de aanwijzing van de gronden te nemen. De eigenaar heeft de gemeenteraad inmiddels een brief gestuurd hierover.

De raadsvergadering van 8 februari 2024

Op de agenda van de gemeenteraad staan naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, nog andere punten. Eén hiervan is de toelating van Lies van Campen (Kernachtig Groesbeek) als raadslid, omdat het raadslidmaatschap van Sonja Postema per 1 januari 2024 is beëindigd. De overige agendapunten zijn:

Politiek debat

 • Regionaal beleidskader arbeidsmarkt en re-integratie 2024-2027.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

 • Wijziging van de diverse gemeenschappelijke regelingen (MGR, VRGZ, Munitax etc.);
 • Zienswijze kadernota 2025 ODRN;
 • Zienswijze kaderbrief 2025 MGR;
 • Zienswijze kaderbrief 2025 VRGZ;
 • Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2024-2027;
 • Vaststellen bestemmingsplan Hoge Horst 33 in Groesbeek;
 • Normenkader en controleprotocol 2023 Berg en Dal;
 • Benoeming lid en plaatsvervangend lid Euregioraad.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch via 14024 of via griffie@bergendal.nl

Live en achteraf kijken

U kunt de carrousel- en raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via http://raad.bergendal.nl. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app. Vul bij sitenaam 'bergendal' in. Gebruikersnaam (email) en wachtwoord is 'burger'. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link).

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.