Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

Bekendmaking

Verleende APV-vergunningen worden in principe gepubliceerd in het digitale gemeenteblad van de gemeente. Via deze algemene bekendmaking worden de inwoners op de hoogte gebracht voor welke activiteiten vergunning is verleend en wanneer die mogen plaatsvinden.

Collecterooster

Wij werken met een collecterooster om te voorkomen dat er teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. 

Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien via:  Collecterooster | CBF(externe link)

Indien u kiest voor gemeente Berg en Dal, kunt u ook het lokale rooster inzien. Dit zijn de bij ons gemelde collectes.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden

Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

De kosten bedragen € 10,55