Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester.

Wat is de Commissie Bezwaarschriften?

De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die het bestuursorgaan adviseert over het besluit op een bezwaarschrift. De Commissie neemt uw bezwaarschrift in behandeling. De Commissie Bezwaarschriften komt meestal 1 à 2 keer per maand bijeen en bestaat uit 3 leden die niet voor de gemeente Berg en Dal werkzaam zijn.

Voorzitter

  • dhr. Prof. mr. H.J.B. Sackers 

Leden

  • mw. mr. I.M.C. van Leeuwen
  • dhr. mr. B. Oudenaarden 
  • mw. mr. M.C.P.J. Vermeeren
  • dhr. mr. Tj.P. Grünbauer 
  • mw. mr. C. Ruijs
  • dhr. drs. P.F.A.M. van Diemen
  • dhr. mr. S. van Cleef
  • dhr. mr. M.G.J. Litjens
  • mw. mr. S.E.L. Rave.

Secretariaat: dhr. mr. A.G.M. van Swam, Team Juridische Zaken gemeente Berg en Dal, telefoonnummer 14024.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Bij Bezwaar maken vindt u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken.

Jaarverslag