Concept subsidieregeling valpreventieve

Het concept van de “subsidieregeling valpreventieve beweeginterventies Berg en Dal 2024” ligt voor iedereen ter inzage.  Dit betekent dat u uw mening kunt geven over de concept regeling. U kunt reageren tot en met 26 juni 2024. 

U kunt de concept regeling opvragen bij John Derks via J.Derks@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer 14024.

U kunt uw reactie, een zogeheten zienswijze, richten aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal
t.a.v. Rick Brounen, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Na 26 juni stelt de gemeenteraad het concept definitief vast.

Doel subsidieregeling valpreventie

Het doel van de subsidieregeling is om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van valpreventieve voor ouderen. Met valpreventie willen we onder ouderen het valrisico verlagen en valongevallen voorkomen.