Wilt u contact met de gemeenteraad? Dan kunt u het beste een e-mail sturen naar griffie@bergendal.nl. U kunt ook bellen naar het algemene nummer van de gemeente (14024) en vragen naar de griffie.

Schrijven naar de raad

Een goede manier om onderwerpen onder de aandacht van raadsleden te brengen is door naar de gemeenteraad te schrijven. Dat kan via mail naar griffie@bergendal.nl. U kunt uw brief ook sturen naar:

Gemeente Berg en Dal
t.a.v. Gemeenteraad
Dorpsplein 1
6562AH Groesbeek

Of

Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Openbaar

Als u een brief naar de gemeenteraad stuurt, is deze openbaar. De brieven worden als “ingekomen stuk” op de raadsagenda gezet. Inwoners en pers kunnen deze brief lezen. De gemeenteraad praat tijdens de raadsvergadering in de meeste gevallen niet over de inhoud van de brief. De gemeenteraad neemt een besluit over de afhandeling er van. Dat gebeurt op advies van het Presidium. Brieven worden daarom tot aan de vergadering van het Presidium geplaatst op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.  Brieven die later binnen komen, komen op de agenda van de raadsvergadering die daarop volgt.

Er zijn vier manieren van afhandelen:

  • de gemeenteraad neemt de brief voor kennisgeving aan;
  • de brief wordt in handen van het college gesteld ter afdoening;
  • de brief wordt in handen van het college gesteld voor een voorstel aan de raad;
  • een ander behandelvoorstel (met de melding welk voorstel dit dan is).

Uw privacy

De privacywet (AVG) zegt dat wij uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming openbaar mogen maken. Wanneer wij een brief ontvangen van u als inwoner (dus niet uit naam van een instantie), gaan wij als volgt te werk:

Ontvangst en akkoord

Wanneer wij de brief hebben ontvangen sturen wij een ontvangstbevestiging. Wij laten u weten bij welke raadsvergadering (datum) de brief op de agenda staat. 

Wij vragen u of u akkoord gaat met het volledig openbaar maken van de brief. Dat is inclusief naam en adres. U kunt uw toestemming op een later moment altijd weer intrekken.

Niet akkoord?

Wanneer u niet akkoord gaat met het volledig openbaar maken van de brief, dan zetten wij de brief geanonimiseerd op de raadsagenda. Dit betekent dat namen, handtekeningen, adresgegevens etc. worden weggehaald. De rest wordt in verband met de Wet open overheid (Woo) openbaar.

Raadsleden ontvangen de volledige brief via het besloten gedeelte van het raadsinformatiesysteem. Zij moeten weten wie de brief heeft geschreven. De raad neemt namelijk een besluit over de afhandeling van de brief.

Niet openbaar

Wanneer u niet wilt dat uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, kunt u dat ook direct in uw mail of brief laten weten. Wanneer u privacygevoelige informatie wilt delen met de gemeenteraad, dan is het beter raadsleden persoonlijk te benaderen. Uw mail of brief is dan niet in het bezit van de gemeente en daarmee niet openbaar. Contactgegevens van onze raadsleden staan hier: https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden