De GGD onderzoekt welke lichamelijke en geestelijke gevolgen de coronapandemie heeft voor jongvolwassenen (16-25 jaar). Dat doen ze met de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Dit is een landelijk online vragenlijstonderzoek. Tot half juli kunnen jongvolwassenen de vragenlijst invullen via www.pandemening.nl(externe link).

Deelnemers maken kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld een iPad of een pretparkbezoek naar keuze voor 4 personen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Meer weten?

Op www.ggdgz.nl/jongvolwassenenmonitor(externe link) staat meer informatie over het onderzoek.