Rond 18 v.Chr. kwamen de Romeinen voor het eerst in ons land. In Nijmegen bouwden ze een groot legerkamp en een stad. Drusus, de zoon van keizer Augustus, liet ook waterstaatkundige werken uitvoeren om ons drassige landje beter begaanbaar te maken: zo liet hij vlakbij Millingen een dam in de Rijn aanleggen om het water tussen Rijn en Waal te reguleren.

Knooppunt

Millingen lag aan een knooppunt van wegen en rivieren. De verschillende delen van het Romeinse Rijk waren verbonden door een netwerk van goed onderhouden, verharde wegen. De Heerbaan in het dorp maakte hier deel van uit. Het was de hoofdontwikkelingsas die deel uitmaakte van een tracé van Leiden tot Keulen. Deze route stamt uit de Romeinse tijd en is zelfs ouder dan de huidige loop van de rivier. Die wegen waren belangrijk voor het verplaatsen van troepen, voor de handel en voor de communicatie tussen Rome en de provincies.

Limes

Omstreeks het begin van de jaartelling hebben de Romeinen geprobeerd een groot deel van het land van de Germanen te veroveren. Toen dat niet lukte, schermden de Romeinen hun Rijk vanaf ongeveer het jaar 50 n.Chr. af met een goed verdedigde grens. Langs de uitgestrekte noordelijke buitenrand van hun rijk bouwden de Romeinen in de eerste eeuw na Christus een reeks forten en wachttorens om hun territorium te kunnen bewaken. De Rijn vormde het meest noordelijk gedeelte van de oostelijke grens van het Imperium Romanum. Deze grens wordt wel aangeduid met de latijnse term Limes. Millingen lag net achter Waal en Rijn, in de luwte van de Limes. Lees hier meer over de Romeinse Limes.

De Romeinen

Een aantal zaken herinnert in Millingen aan de Rijn nog nadrukkelijk aan het Romeinse verleden, bijvoorbeeld de Romeinse vondsten in het aan de Rijndijk gelegen informatiecentrum. In het centrum van het dorp staat de beroemde altaarsteen voor de godin Rufia Materna. Verder vindt u in Millingen aan de Rijn een speciale Romeinse speeltuin. De Liburna, een replica van een Romeins patrouilleschip, is te bewonderen in Orientalis.