U ontvangt van ons besluiten, beschikkingen, bezwaren, en overeenkomsten digitaal. Ontvangt u een document met de tekst “Digitaal getekend door” dan is het document digitaal door de gemeente ondertekend. Vaak vragen wij u het document ook digitaal te ondertekenen. 

Veelgestelde vragen

Hoe onderteken ik een document?

In de handleiding onderaan deze pagina vindt u een instructie voor het digitaal ondertekenen met het programma ValidSign.

Waarom ondertekent de gemeente documenten niet meer met pen en papier?

We werken duurzaam. Dit betekent dat we steeds minder papier gebruiken. Ook willen u zo snel mogelijk antwoord geven. Het digitaal ondertekenen van documenten is een logisch vervolg. Digitale documenten kunnen we u veilig en eenvoudig sturen en eenvoudig digitaal ondertekenen.

Hoe weet ik dat het document digitaal is ondertekend?

Digitaal ondertekende documenten hebben de tekst “Validsigned door” en daarna de naam van de ondertekenaar en de datum van ondertekening. Opent u het document? Dan ziet u in het document de volgende tekst staan "Ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig. Document is bijgewerkt na ondertekening." Hieraan kunt u zien dat de handtekeningen geldig zijn.

Krijgt u bij het openen van het document de melding dat het certificaat niet vertrouwd is? Dat kan. Hieronder leest u wat u dan moet doen.

Digitale documenten die u van de gemeente ontvangt zijn in pdf-formaat. Bij het openen van deze documenten controleert het programma waarmee u het document opent (veelal Adobe Reader) of de handtekeningen geldig zijn. Het kan zijn dat u de instellingen in het programma dat u gebruikt moet aanpassen. Gebruikt u Adobe Reader, dan past u de instellingen als volgt aan:

  • Klik op “Bewerken” en vervolgens op “Voorkeuren”
  • Kies voor “Betrouwbaarheidsbeheer”
  • Zorg dat de volgende instellingen zijn aangevinkt:
    • Vertrouwde certificaten laden van een Adobe AATL server
    • Vertrouwde certificaten laten van een Adobe EUTL server
  • Sluit het programma af en open het document opnieuw

Als het goed is, ziet u bij het openen van het document nu een groen vinkje staan. Krijgt u nog steeds dezelfde melding? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via de mail: gemeente@bergendal.nl of door te bellen naar: 14 024.

Waarom moet ik het document digitaal bewaren?

U ontvangt de getekende documenten alleen digitaal. Deze moet u ook digitaal bewaren. De reden hiervoor is dat de software die deze documenten opent, controleert of de handtekening geldig is. Ook weet u zo dat het document echt is ondertekend door de persoon die onder de brief staat.

Kan ik digitaal ontvangen documenten ook op papier krijgen?

De gemeente gaat steeds meer digitaal communiceren. Dat gaat sneller en is duurzamer. Ontvangen we van u de informatie digitaal? Dan sturen we u de reactie ook digitaal.

We begrijpen dat dit niet altijd voor iedereen prettig is. Wat kunt u doen?

  • Geef bij het contact met de gemeente aan dat u de reactie op papier wilt ontvangen
  • Heeft u een digitaal document ontvangen? Neem contact op met de gemeente. Wij kunnen u het document dan per post toesturen.

Vragen?

Heeft u vragen over het digitaal ondertekenen door de gemeente? Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat of neem contact op met de gemeente. Dat kan via de mail: gemeente@bergendal.nl of door te bellen naar: 14 024.