Sinds oktober 2021 verstuurt de gemeente Berg en Dal haar post ook digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. Makkelijk, veilig en beter voor het milieu!

Bent u geabonneerd op de MijnOverheid berichtenbox? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch de post in uw berichtenbox. Bent u nog niet aangemeld bij de Berichtenbox? En wilt u post van gemeente Berg en Dal voortaan digitaal ontvangen? Meld u dan aan via www.mijn.overheid.nl.

Wanneer krijgt u de post van de gemeente nog in uw brievenbus?

U krijgt post van de gemeente nog in uw brievenbus:

  • Als u niet geabonneerd bent op MijnOverheid berichtenbox. Omdat u bijvoorbeeld digitaal niet zo vaardig bent en uw post liever in uw brievenbus krijgt.
  • Als de gemeente er voor kiest een brief per post te versturen. Bijvoorbeeld als de brief is gericht “aan de bewoners van”.
  • Als het gaat om brieven aan bedrijven. De gemeente kan brieven aan bedrijven nog niet digitaal versturen.

In deze gevallen print onze leverancier (Postex) de brieven, doet deze in enveloppes en stuurt deze op. 

Stapsgewijs overstappen

De gemeente gaat stapsgewijs over naar het digitaal versturen van post. Daardoor kan het voorkomen dat u nog steeds post van de gemeente in de brievenbus krijgt. Ook als u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox. 

Extra voorblad

Voor de brieven die we via de gewone post versturen gebruiken we een voorblad. Op dit voorblad staan uw adres en ons logo op de juiste plaats voor de vensters in de envelop die onze leverancier gebruikt. Dit betekent een extra blad papier. Toch gaan we minder papier gebruiken omdat we meer brieven digitaal gaan versturen. 

Waarom verstuurt de gemeente de post digitaal?

Als we brieven digitaal versturen is dit duurzaam, we gebruiken en versturen minder papier. Daarnaast kunnen alle medewerkers hun post digitaal aanleveren en versturen. Of ze nu in het gemeentehuis werken of thuis.