Als u een laag inkomen heeft, kan de gemeente bijdragen aan de kosten voor deelname aan een vereniging of aan een activiteit. Ook reiskosten en kosten van kleding vallen onder deze regeling. Net als materiaal voor een sport of cursus. De Doe Mee! Regeling is voor inwoners die in het aanvraagjaar 2 jaar of ouder worden. U kunt de Doe Mee! Regeling 2022 aanvragen van 1 januari t/m 31 december 2022.

Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw kind(eren) onder de 18, vul dan (per kind) het formulier bijlage kindpakket in nadat u de aanvraag voor de Doe Mee regeling heeft ingevuld en verstuurd. 

Voorbeelden

Voorbeelden van verenigingen of activiteiten zijn:

 • een sportvereniging of sportclub
 • een buurtvereniging
 • scouting
 • een creatieve cursus,
 • muziekles,
 • zwemles,
 • peuteropvang;
 • een bibliotheekabonnement;
 • een abonnement voor museum, theater of speeltuin;
 • lidmaatschap van een patiëntenvereniging;
 • eenmalige activiteiten zoals bezoek aan een pretpark, speeltuin, museum of bioscoop;
 • schoolactiviteiten of de ouderbijdrage basisonderwijs.

Let op: het moet wel gaan om iets waar u persoonlijk aan deelneemt! Een internetabonnement en een kranten-en tijdschriftenabonnement worden niet vergoed. U kunt ook geen vergoeding meer krijgen voor kosten die u vorig kalenderjaar of eerder heeft gemaakt.

Hoe werkt het?

Hoeveel geld krijgt u?

VoorBedrag
Kinderen die in het aanvraagjaar 2 tot en met 18 jaar zijn/worden€ 225,00 per kalenderjaar
Volwassenen die in aanvraagjaar 19 jaar of ouder worden€ 100,00 per kalenderjaar
Kinderen op voortgezet onderwijs of vervolg onderwijs en in het aanvraagjaar niet ouder dan 18 jaar zijn/worden

€ 100,00 per kalenderjaar

voor indirecte schoolkosten

Wat kunt u elk jaar nog meer voor uw kinderen van 4 t/m 18 krijgen?

 • Het lidmaatschap van een door de gemeente Berg en Dal gesubsidieerde (sport)vereniging.
 • De ouderbijdrage van de basisschool.
 • De ouderbijdrage van voortgezet onderwijs/vervolgonderwijs.

Wat kunt u 1 keer krijgen voor uw kinderen?

 • Een laptop (voor kind van 12 tot en met 18 jaar dat naar het voortgezet onderwijs / vervolgonderwijs gaat). Wacht met de aanschaf van de laptop. U hoort van ons waar u de laptop kunt kopen.
 • Een tweedehands fiets (voor kind van 12 tot en met 18 jaar dat naar het voortgezet onderwijs / vervolgonderwijs gaat). Wacht met de aanschaf van de fiets. U hoort van ons waar u de fiets kunt kopen.
 • Zwemlessen voor diploma A en/of B (voor kind van 4 tot en met 18 jaar).
 • Een schoolreis (voor kind van 12 tot en met 18 jaar). De schoolreis moet deel uitmaken van het schoolprogramma en de kosten zijn niet al meegenomen in de ouderbijdrage (voor kind van 12 tot en met 18 jaar).

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Er is een inkomensgrens vastgesteld op leeftijd en leefsituatie. Heeft u een inkomen dat gelijk of lager is dan deze inkomensgrens dan komt u in aanmerking. Zie de tabel hieronder.
LeefsituatieInkomensgrens 01-07-2022 (netto per maand incl. vakantietoeslag)
Alleenstaande (ouder) 18, 19 of 20 jaar€    326,42
Samenwonend en allebei 18, 19 of 20 jaar€    652,85
Samenwonend en één partner is 18, 19 of 20 jaar, de ander is 21 jaar of ouder€ 1.270,85
Samenwonend en met kinderen, beide 18, 19 of 20 jaar€ 1.030,62
Samenwonend en met ten laste komende kinderen, waarvan één partner 18,19 of 20 jaar is, de ander 21 jaar of ouder€ 1.648,62
Alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd€ 1.322,18
Samenwonend 21 jaar of ouder, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd€ 1.888,84
Alleenstaande (ouder) met de AOW gerechtigde leeftijd€ 1.470,80
Samenwonend, waarvan één of beiden de AOW gerechtigde leeftijd heeft€ 1.992,43
Alleenstaande (ouder) wonend in een instelling, inclusief verhoging€    452,67
Samenwonend, wonend in een instelling, inlcusief verhoging€    730,23
 1. Uw inkomen kan onder andere zijn: salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, lijfrente, inkomsten uit verhuur, studiefinanciering. Op het aanvraagformulier moet u verklaren dat uw inkomen hoger of lager is dan bovengenoemde inkomensgrens.
 2. U heeft een vermogen dat niet hoger is dan € 50.000,-. Uw vermogen kan onder andere zijn: spaargeld, waardepapieren, auto, motor, caravan, boot, sieraden. Het vermogen van uw kinderen tot 18 jaar hoort daar ook bij. Een eigen huis waar u in woont valt niet onder uw vermogen. Op het aanvraagformulier moet u verklaren dat uw vermogen hoger of lager is dan € 50.000,-.

Goed om te weten

Bent u op zoek naar meer informatie over minimavoorzieningen voor gezinnen? Kijk dan op de website https://www.samenvoorallekinderen.nl/(externe link)