Iedereen moet mee kunnen doen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten. Met de Doe Mee! Regeling kunt u een vergoeding van € 100,- aanvragen voor deze activiteiten. De Doe Mee! Regeling is voor inwoners met een laag inkomen die in het aanvraagjaar 2 jaar of ouder worden. 

Voorbeelden leuke, leerzame en gezonde activiteiten:

  • een sportvereniging of sportclub
  • een buurtvereniging
  • een creatieve cursus
  • een bibliotheekabonnement
  • een abonnement voor museum, theater of speeltuin
  • lidmaatschap van een patiëntenvereniging
  • eenmalige activiteiten zoals bezoek aan een pretpark, speeltuin, museum of bioscoop

U kunt de Doe Mee! Regeling 2024 aanvragen van 1 januari t/m 31 december 2024.

Hoe hoog is de vergoeding van de Doe Mee! Regeling?

De vergoeding van de Doe Mee! Regeling is voor volwassenen en kinderen € 100,-

Wat zijn de voorwaarden?

  • Er is een inkomensgrens vastgesteld op leeftijd en leefsituatie. Heeft u een inkomen dat gelijk of lager is dan deze inkomensgrens dan kunt u de vergoeding van € 100,- van de Doe Mee! Regeling krijgen. Zie de tabel hieronder.
LeefsituatieInkomensgrens 01-01-2024 (netto per maand incl. vakantietoeslag)
Alleenstaande (ouder) 18, 19 of 20 jaar€    412,02
Samenwonend en allebei 18, 19 of 20 jaar€    824,04
Samenwonend en één partner is 18, 19 of 20 jaar, de ander is 21 jaar of ouder€ 1.604,15
Samenwonend en met kinderen, beide 18, 19 of 20 jaar€ 1.300,90
Samenwonend en met ten laste komende kinderen, waarvan één partner 18,19 of 20 jaar is, de ander 21 jaar of ouder€ 2.081,00
Alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan de AOW leeftijd€ 1.668,98
Samenwonend 21 jaar of ouder, jonger dan de AOW leeftijd€ 2.384,25
Alleenstaande (ouder) met de AOW leeftijd€ 1.853,49
Samenwonend, waarvan één of beiden de AOW leeftijd heeft€ 2.512,02
Alleenstaande (ouder) wonend in een instelling, met verhoging€    570,46
Samenwonend, wonend in een instelling, met verhoging€    917,00

Uw inkomen kan onder andere zijn: salaris, uitkering, pensioen, alimentatie, lijfrente, inkomsten uit verhuur, studiefinanciering. Op het aanvraagformulier verklaart u dat uw inkomen hoger of lager is dan bovengenoemde inkomensgrens.

  • U heeft vermogen dat niet hoger is dan € 50.000,-.  Denk bij vermogen aan bijvoorbeeld: spaargeld, waardepapieren, auto, motor, caravan, boot, sieraden. Het vermogen van uw kinderen tot 18 jaar hoort daar ook bij. Een eigen huis waar u in woont valt niet onder uw vermogen. Op het aanvraagformulier verklaart u dat uw vermogen hoger of lager is dan € 50.000,-.

Let op:

-Als uw kind in het aanvraagjaar 18 jaar wordt kan u voor uw kind de Doe Mee! Regeling aanvragen.

-Als uw kind in het aanvraagjaar 19 jaar wordt moet uw kind de Doe Mee! Regeling zelf aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij het werken met de computer of het digitaal reageren of aanvragen?

De Formulierenbrigade kan u helpen. Maak een afspraak via de website van de Formulierenbrigade. Of bel 06 - 30 00 60 35 om een afspraak te maken met een medewerker van de formulierenbrigade. U kunt ook langs gaan bij de bibliotheek. Zij geven cursussen omgaan met de computer. Kijk op de website van de bibliotheek. Of bel 024 - 327 49 11 of mail klantenservice@obgz.nl.

Stichting Leergeld De Stuwwal is in de plaats gekomen van het Kindpakket

Stichting Leergeld De Stuwwal is een vrijwilligersorganisatie die zich breed inzet voor het welzijn van kind(eren). Zij hebben een andere werkwijze dan u gewend bent. Stichting Leergeld De Stuwwal kijkt samen met u en uw kind(eren) wat er nodig is om mee te doen in de samenleving. Ze kijken naar wat nodig is voor school, sport en cultuur. Stichting Leergeld De Stuwwal koopt het product of dienst voor uw kind en geeft geen geld. 

Ouders kunnen voor hun kinderen van 4 tot 18 jaar een aanvraag doen bij Stichting Leergeld De Stuwwal. Zij kijkt samen met ouders en kinderen wat nodig is om mee te doen in de samenleving. Vul het formulier in op www.leergeld.nl/destuwwal. Vragen? Stuur een e-mail naar leergeld.destuwwal@gmail.com.

Goed om te weten

Bent u op zoek naar meer informatie over minimavoorzieningen voor gezinnen? Kijk dan op de website https://www.samenvoorallekinderen.nl/