Bent u 56 jaar of ouder, krijgt u van de gemeente een uitkering en heeft u een (deeltijd)baan gevonden? Uw nieuwe werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Hiervoor vraagt u een doelgroepverklaring aan bij de gemeente.

DigiD linkFormulier aanvraag doelgroepverklaring oudere werknemer

Hoe werkt het?

Wat zijn de voorwaarden voor een doelgroepverklaring?

U krijgt een “doelgroepverklaring oudere werknemer” als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ of Tozo).
  • U bent de 6 maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
  • U hebt een baan bij uw werkgever en bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Het betreft geen WSW-dienstverband (Wet Sociale Werkvoorziening) of werk in een beschutte werkomgeving via een gemeente.

Wat moet ik doen?

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en stelt de doelgroepverklaring op. Deze ontvangt u binnen 8 weken. U kunt er in de aanvraag voor kiezen dat wij de doelgroepverklaring naar uw werkgever sturen of u kunt de verklaring zelf aan uw werkgever geven.

Heeft u moeite met het invullen van digitale formulieren? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024. U kunt vragen naar uw consulent inkomen of de intaker van het Team Inkomen & Participatie

Doelgroepverklaring jongere werknemer

Gaat het om een doelgroepverklaring voor een jongere werknemer? Dan kunt u het UWV machtigen om deze naar uw werkgever te sturen.